Työnohjaus

Oman ikigain etsintää

  •  Työnohjaus lupaa aikaa ja keskusteluapua työhön liittyvissä asioissa.
  • Työnohjaus tukee oman polun kulkemista ja auttaa löytämään uusia näkökulmia tai ratkaisuja työssä.  
  • Työnohjauksessa voi saada oman pääoman sijoitusoivalluksia.
  •  Ohjaus motivoi vahvistaa työhyvinvointia ja luo laatua työn tekemiseen.  
  • Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm. työn perustehtävää, muutoksia, viestintää, ideoita, jaksamista.
  • Työnohjauksessa voimme muotoilla työn tekemistä toivomaasi suuntaan

Tavoitteeni on luoda arvostava, rauhallinen ja salliva tila luottamukselliselle ohjaukselle. Ohjauksessa voimme käyttää keskustelun lisäksi  toiminnallisia menetelmiä sekä keskittymistä ja muistia tukevia menetelmiä kuten rentoutumista ja aivojumppaa. Ohjaan mielelläni  myös luonnonympäristössä. Luonnon keskellä voi ajatella laatikon ulkopuolelta.

 –  Prosessin kuluessa voimme etsiä kullekin sopivaa ohjaustapaa.

Ohjaan ryhmiä ja yksilöitä esim. sosiaali- ja terveys- ja opetusaloilta. Tarjoan työnohjausta myös  esimiehille.

Olen valmistunut työnohjaajaksi vuonna 2011. Koulutan työnohjaajia Muurlan opistossa ja annan myös työnohjausta työnohjaajille.  Pitkän esimieskokemuksen uskon olevan apuna johtotehtävissä tai esimiehenä toimivien työnohjauksessa.  Olen Jomon-Shindo®rentoutusmenetelmän kouluttaja ja hoitaja. Lisäksi olen Hoitava hengitys -ohjaaja. Näitäkin menetelmiä voidaan käyttää työnohjauksen tukena.

PVMKoulutus/tapahtumaPaikkaLisätietoa