Main menu

You are here

Työhyvinvointi

Työnimua vai uupumista? Innostus työhön estää hyvin työhön rutinoitumisen ja uupumisen. Tunnistat ehkä ne omassa arjessasi? Mistä näkökulmasta sinä katsot työtäsi ja arkeasi?

-Voiko sihen itse vaikuttaa?

Aina voi pysähtyä asentamaan ajatuksia uuteen kulmaan.

Hiljennä, pysähdy, oivalla!

 

Työhyvinvointipysäkki

Anna itsellesi ja työyhteisöllesi tilaisuus pysähtyä ja oivaltaa! Aikaa voi olla iltapäivä tai kokonainen työpäivä. Luennolla ja keskustellen voimme kartoittaa teemoja ja asentaa ajatuksia. Tai voimme hiljentyä oman kehon kuunteluun ja rentoutua shindo-venyttelyn avulla. Voimme opetella viettämään pieniä rela-hetkiä arjessa. Joskus voi olla kiva ottaa mittaa itsestä ja muistakin reippaassa toiminnassa, ulkona luonnossa tai sisäseikkailussa.

Olen saanut olla ohjaamassa mm. orkesteria, opettajia, hoitajia, opiskelijoita, luottamusmiehiä ja tekniikan tutkijoita.

Rela-hetkiä työpaikalla

Virkistystä virastoon ja rentoutusta arjen keskelle voi tuoda myös pieni niska-hartiahoito, pää hieronta tai varvashoito omalla työpaikalla. Repussa on myös hyvä olla omaa evästä, pieniä apuja vertaiskäyttöön.

Työnohjaus

Pidempiä pysähdyksiä oman työn äärelle tapahtuu säännöllisessä työohjauksessa. Muotona voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisön ohjaus. Tarkastelun kohteena ovat oman työn tilanteet ja yhteistyö muiden kanssa. Ohjaaja voi toimia tukihenkilönä, valmentajana ja sparraajana , aina kuitenkin luottamuksellisesti yhteistä oppimista tukien.

Työnohjaus on myös yksi parhaista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Johdon ohjaus voi olla johtamisen ja esimiestyön haasteita pohtivaa, tietotaitoa lisäävää ja oman roolin selkeyttämistä .

Työnohjauksen avulla voidaan toimintaa sujuvoittaa ja selkeyttää . Yhteisen oppimisen avulla ilmapiiri paranee ja hyvinvointi lisääntyy.

Ohjausmenetelmät

Keskustelu on perinteinen työnohjaustapa. Vuorovaikutusta voi kuitenkin tapahtua monin tavoin. Tapaamiset voivat muodostua erilaisista toiminnoista ja yhdessä tekemisestä. Ne voivat sisältää läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia, luovia menetelmiä, osallistumista ja elämyksiä. Menetelmistä sovitaan aina ohjattavien kanssa. On tärkeää edetä turvallisessa ja luottamuksen ilmapiirissä. Menetelmien tarkoitus on tuottaa vuorovaikutusta ja uutta dialogia.

Oma kokemukseni työnohjauksessa on julkisen hallinnon, opetus- ja ohjaussektorilla. Olen ohjannut myös yksinyrittäjiä , johtajia ja esimiestiimejä.
Lisäksi kokemus työnohjaajien kouluttajana ja työnohjaajien ohjaajana antaa myös tukevan pohjan eri aloille.