Sovittelevaa kuuntelua

 Restoratiivinen  lähestymistapa on tuttu mm. vertaissovittelusta. Siinä on kyse ristitiitojen sovittelumenettelystä, jossa ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet otetaan huomioon. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään ymmärryksen.

Stressitilaa voisi ehkä verrata sisäiseen ristiriitaan, joka vaatii sovittelua. Se vaatii muutoksia elämäntapaan ja asenteeseen.  Voisi hakea palauttavaa tapaa toimia neuvotellen ristiriitaa aiheuttavien tekijöiden välillä. Rauhanneuvottelua itsensä, erilaisten puoliensa ja tarpeidensa välillä. Neuvottelut vaativat neutraalia tilaa ja kuuntelua. Sovittelu vaatii siis itsensä kuuntelua, kehon ja mielen tuomien huomioiden kuuntelua. 

Lepotila ja kehollisten restoratiivisten menetelmien käyttäminen antavat mahdollisuuden hiljentyä kuuntelemaan omaa oloa ja tilaa sovitteluneuvotteleille.

Yhdessä sovittua käytöksen muutosta tuetaan ja sopimuksen pitämistä seurataan”

 – Omien sisäisten löytöjen ja ratkaisujen toteuttaminen ja niihin sitoutuminen voi saada tukea myös ulkopuolelta omasta yhteisöstä. Sisäinen rauhanneuvottelija voi saada  seurantaansa lempeää tukea vertaisistaan. Tuki voi olla myös sanatonta, kehollista, hoitavaa tukea. Se voi myös olla yhteinen kehonhuoltohetki ryhmässä, kaverin kanssa yhteistä energiaa jakaen.

Shindo menetelmät tuovat konkreettisen tilan keholle ja mielelle pysähtyä itsensä äärellä.

 Shindon otsikon alle kertyy joukko erilaisia restoratiivisia ja hoitavia tapoja. Shindon kuudesta meridiaanivenytyksestä on vuosien saatossa versonnut joukko hoitavia kehonhuoltomuotoja, jotka ovat kaikki Kuratomi metodia. Metodi on nimetty kehittäjänsä Kazuko Kuratomin mukaan.  Menetelmässä on hyvinvointia tukevia itsehoitoja, aktivoivia ja rauhoittavia sarjoja. Menetelmä on myös laaja ja monipuolinen hoitomenetelmä, jossa tasapuolinen ja vertainen kohtaaminen toteutuu kunnioittavan kosketuksen ja läsnäolevan, intuitiivisenkin vuorovaikutuksen tukemana.

Kuratomi metodin ytimessä on lempeys, kuuntelu ja kunnioittava kosketus.

Kuratomi metodi on hyvin restoratiivista sanan laajimmassa merkityksessä.